Promocje


Przepraszamy, dzia w budowie.

Kontakt

SVEMI Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 1
54-613 Wrocaw
NIP 899-18-54-901
Regon: 931046808

Sd rejonowy Fabryczna
VI Wydzia gospodarczy
Numer KRS: 0000184953
Kapita Zakadowy: 200 000,00 z.

-

Biuro Handlowe
Tel. +48 71 356 80 71
Fax +48 71 359 01 69
biuro@svemi.pl

-

Dzia Zakupw
Tel. +48 71 356 80 71
Fax +48 71 359 01 69
zaopatrzenie@svemi.pl

-

Dzia Sprzeday
Tel. +48 71 356 80 71
Fax +48 71 359 01 69
sprzedaz@svemi.pl