Coremate

Mata produkcji japoskiej U-PICA.

Zawiera w przyblieniu 45% objtoci mikrobalonw i posiada gsto 0.045 G/cm3.

Mata posiada doskona wasno przesycania nienasyconymi ywicami poliestrowymi i absorbuje okoo 55% objtoci ywicy.

Mata nie zmienia swojej gruboci nawet po utwardzeniu si ywicy.

Mata zwijana w rolki o szerokoci 100 cm i dugoci 50 m. Maksymalna dostpna szeroko maty to 137 cm.

Mata U-PICA jest dostpna w 5 standardowych rodzajach gruboci:

T-1000 /sucha 1.6 mm /nasczona 1.5 mm

T-2000 /sucha 2.1 mm /nasczona 2.0 mm

T-3000 /sucha 3.1 mm /nasczona 3.0 mm

T-4000 /sucha 4.1 mm /nasczona 4.0 mm

T-5000 /sucha 5.1 mm /nasczona 5.0 mm

Laminaty poliestrowe z zastosowaniem maty U-PICA charakteryzuj si wysok sztywnoci i wytrzymaoci.